ویکی سایبرپانک

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مکس‌تک

اشتراک‌گذاری

مکس‌تک

MaxTac

مکس‌تک - سایبرپانک

نام‌های دیگر

مکس-تک
ام‌تک

نوع

پلیس جوخه سایبری

تاریخ بنیان

۲۰۱۰

رهبر

ارس (۲۰۲۰)
مکس هامرمن (۲۰۴۵)

وابسته به

سوات (قبلا)
دپارتمان پلیس نایت سیتی

نمایش‌ها

کتاب‌ها:
Protect & Serve
The World of Cyberpunk 2077
بازی‌ها:
Cyberpunk 2013
Cyberpunk 2020
Cyberpunk RED
سایر:

مکس‌تک (MaxTac) که گاهی با عنوان جوخه سایکو دپارتمان پلیس نایت سیتی شناخته می شود، یک زیر گروه تخصصی از اداره پلیس نایت سیتی بود. مکس‌تک یک گروه سایبری متخصص در زمینه برخورد با سایبرسایکوها بود.

در سال ۲۰۲۰ مقر این گروه در بخش مرکز پزشکی نایت سیتی بود. در دوران سرخ، مکس‌تک گروهی مستقل از دپارتمان پلیس نایت سیتی بود.

صفحات دیگر