بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شرکت دلمین

اشتراک‌گذاری

شرکت دلمین

Delamain Corporation

شرکت دلمین - سایبرپانک

نوع

خدمات حمل و نقل

شرکت دلمین (Delamain Corporation) یک شرکت خدمات حمل و نقل در نایت سیتی و در سال ۲۰۷۷ است.

تاکسی‌های دلمین در قالب ماشین‌های مخصوصی ارائه می‌شود. این تاکسی‌ها توسط هوش مصنوعی رانده می‌شوند و افراد با کرایه مناسبی می‌توان از هر نقطه از نایت سیتی به نقطه دیگری از شهر سفر کنند.

صفحات دیگر