ویکی سایبرپانک

مردیت استوت

اشتراک‌گذاری

مردیت استوت

Meredith Stout

مردیت استوت - سایبرپانک

خانه

نایت سیتی

جنسیت

مونث

وابسته به

میلیتک

نقش

مدیر ارشد عملیاتی
کورپورت

نمایش در

مردیت استوت (Meredith Stout) شخصیتی حاضر در Cyberpunk 2077 و یک کورپو و مدیر ارشد عملیاتی برای شرکت میلیتک است. زمانی که ربات فلت‌هد توسط باند میلستورم دزدیده شد، او با وی و جکی ولز تماس گرفت. او در ماموریت Going Pro یک نشانه‌گذار اختیاری است.

ماموریت‌های مرتبط

Going Pro
Venus in Furs