ویکی سایبرپانک

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مردیت استوت

اشتراک‌گذاری

مردیت استوت

Meredith Stout

مردیت استوت - سایبرپانک

تاریخ مرگ

۲۰۷۷ (انتخابی)

جنسیت

مونث

وابسته به

پیشه

مدیر ارشد عملیاتی
رابط دولت

صداپیشه

اریکا لیندبک

نمایش در

مردیت استوت (Meredith Stout) شخصیتی در Cyberpunk 2077 و یک کورپو و مدیر ارشد عملیاتی برای شرکت میلیتک است.

بیوگرافی

مردیث استوت برای میلیتک و به عنوان یک مدیر ارشد عملیات کار می‌کرد. در سال ۲۰۷۷، یک افشاگری از این کمپانی، باعث شد تا کاروانی از میلیتک توسط باند میلستورم ربوده شود. این شرکت با مشکوک بودن به نفوذ داخلی، مردیت را مأمور یافتن اطلاعات فاش‌شده کرد. مدت کوتاهی پس از آن که او شواهدی را پیدا کرد و به آنتونی گیلکریست مظنون شد، کسی که به طور مختصر توسط تیم مردیت دستگیر و بازجویی شد. با این حال، مردیت اطلاعات مورد نیاز یا شواهد کافی را دریافت نکرد. به این ترتیب او ناامیدانه شروع به جستجوی واتسون برای یافتن هر گونه سرنخ احتمالی کرد.

صفحات دیگر