بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سایبرافزار

اشتراک‌گذاری

سایبرافزاراگرچه پروتزهای سایبرنتیک در اصل برای اهداف عملی و پزشکی ساخته شده‌اند، اما به مرور سایبرافزار یا سایبرور (Cyberware) تبدیل به یک انتخاب در سبک زندگی شد. در سال ۲۰۷۷، سایبرافزارها به مانند استفاده از تتو و جواهرات متداول شدند. دلایل نصب آن‌ها بسیار زیاد و متنوع است، از جمله ارتقای تکنولوژی، عامل تقویتی در موارد رزمی، و حتی برای مد و زیبایی. در اختیار داشتن سایبرافزارهای رایج به بخشی جدایی ناپذیر و تعیین کننده از فرهنگ نایت سیتی تبدیل شده‌اند.

انواع

بازیکن در نقش V قادر به نصب سایبرافزار است و می‌تواند آن‌ها را در ریپرداک‌ها موجود در نایت سیتی تعویض را بهبود دهد. در کل از لحاظ عملکرد سه دسته متمایز وجود دارد:

 • فعال (Active) - به طور مستقیم توسط بازیکن استفاده می‌شود و با سلاح‌ها قابل مقایسه است.
 • فعال‌شونده (Triggered) - به محض قرار گیری در شرایطی خاص فعال می‌شوند.
 • منفعل (Passive) - سایبرافزار از زمان نصب شروع به کار کرده و به طور مدام در حال کارکرد است.

بازیکن قادر به نصب کردن سایبرافزارها در اسلات یا جایگاه‌های مختلف بدن V است:

 • پیشانی (۳ اسلات)
 • سیستم چشمی (۱ اسلات)
 • سیستم گردش خون (۳ اسلات)
 • سیستم ایمنی (۲ اسلات)
 • سیستم عصبی (۲ اسلات)
 • دستگاه پوششی (۳ اسلات)
 • سیستم عامل (۱ اسلات)
 • اسکلت (۲ اسلات)
 • دستان (۱ اسلات)
 • بازوها(۱ اسلات)
 • پاها (۱ اسلات)

سایبرافزارها از لحاظ نادر بودن و عملکرد می‌توانند در دسته‌ی متداول (common)، غیرمتداول (uncommon)، کمیاب (rare)، شکوهمند (epic)، و افسانه‌ای (legendary ) قرار بگیرند.

صفحات دیگر