ویکی سایبرپانک

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

بارگست

اشتراک‌گذاری

بارگست

Barghest

بارگست - سایبرپانک

نام‌های دیگر

شبیه‌نظامیان کرت

نوع

شبیه‌نظامی
باند

تاریخ تاسیس

۲۰۷۰

مقر

Black Sapphire

بنیان‌گذار

رهبر

کرت هانسن

کشور

NUSA

وابسته به

میلیتک (قبلا)

بارگست (Barghest) باندی فعال در داگ‌تاون و از گروه‌های آنتاگونیست در Cyberpunk 2077: Phantom Liberty است.

تاریخچه

بارگست توسط سرهنگ سابق NUSA، کرت هانسن و پس از ادعای مالکیت او بر بخش بزرگی از پسیفیکا در طول جنگ اتحاد تشکیل شد. این منطقه اکنون با عنوان داگ‌تاون شناخته می‌شود. بارگست در اصل متشکل از سربازان سابق میلیتک است که در طول جنگ در کنار هانسن می‌جنگیدند. در طول سال‌ها، مزدوران و کهنه‌سربازان دیگری نیز به آن‌ها پیوستند. همچنین در میان اعضای آن پانک‌های خیابانی هستند که با وعده‌هایی فریفته شده بودند.

صفحات دیگر