ماگ‌من (Mugman)

ماگ‌من (Mugman) شخصیتی قابل بازی در بازی Cuphead است که به عنوان شخصیت و بازیکن دوم شناخته می‌شود.

ظاهر

Mugman ظاهری مشابه به شخصیت برادرش یعنی Cuphead دارد و تنها تفاوتش در آبی رنگ بودن شلوار، نی روی سرش و دماغ بزرگش است. همچنین او چشم‌های او به بیضی شکل است.

ماگ‌من

Mugman

نقش
  • قهرمان و شخصیت اصلی
  • شخصیت قابل بازی
  • برادر کاپ‌هد
رویارویی با او در

شروع بازی