Porkrind

پورکریند یا Porkrind فروشنده‌ای در بازی Cuphead است که در تمام دنیاهای بازی وجود دارد و اقلامی در جهت تقویت دفاع یا حمله‌ی شخصیت‌های اصلی بازی می‌فروشد. خرید از او به واسطه‌ی سکه‌هایی صورت می‌گیرد که از مراحل سکوبازی به دست آمده‌اند.

 

  • جزیره یک: جایگاه Porkrind در همان اوایل نقشه قابل تشخیص است.
  • جزیره دو: او بعد از شکست دادن Djimmi the Great قابل دسترس می‌شود.
  • جزیره سه: بعد از شکست دادن روبات دکتر Kahl می‌توان با فروشگاه او دسترسی داشت.

دانستنی ها

Porkrind ممکن است بر اساس فروشنده‌ی بازی Wonder Boy III: The Dragon’s Trap طراحی شده باشد.