کاپ‌هد (Cuphead) (شخصیت)

Cuphead شخصیتی قابل بازی در عنوان Cuphead است که به عنوان شخصیت و بازیکن اول شناخته می‌شود.

ظاهر

او ظاهری شبیه به Mugman دارد اما شلوار و نی بالای سرش و همین طور دماغ کوچکش قرمز رنگ هستند. او کفش‌های قهوه‌ای به پا دارد و دستکشی سفید به دست.

داستان

بعد از این کاپ‌هد و ماگ‌من شرط را به شیطان (The Devil) می‌بازند مجبور می‌شوند درخواست او را انجام دهند تا شاید بخشیده شوند.

کاپ‌هد

Cuphead

نقش
  • قهرمان و شخصیت اصلی
  • شخصیت قابل بازی
  • برادر ماگ‌من
رویارویی با او در

آغاز بازی