Control

موجودات برون بعدی

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
زاکریا ترنچ (Zachariah Trench) .

زاکریا ترنچ (Zachariah Trench)

زاکریا ترنچ (Zachariah Trench) شخصیتی در بازی کنترل است. او پیش از جسی فیدن رئیس اداره کنترل فدرال بود. ترنچ سال‌ها اداره را با موفقیت رهبری کرد اما ترس از یک تهاجم بالقوه، و همین طور شک به زیردستان خود به خصوص کاسپر دارلینگ باعث شد تا او دچار تعلل شود. بعد از توضیع HRAها […]

کاسپر دارلینگ (Casper Darling) .

کاسپر دارلینگ (Casper Darling)

دکتر کاسپر دارلینگ (Casper Darling) شخصیتی در بازی کنترل است. او رئیس سابق پژوهش اداره کنترل فدرال است. دارلینگ مسئول نظارت بر پدیده‌های فرا طبیعی بود و به طور خاص روی موجودیتی تحت عنوان Hedron پژوهش می‌کرد، موجودیتی که در بُعد Slidescape-36 از اسلاید پروژکتور کشف شده بود. با از شناسایی شدن تهدید هیس، دارلینگ […]

هیس (The Hiss) .

هیس (The Hiss)

هیس (The Hiss) آنتاگونیست محوری بازی کنترل است. هیس یک نیروی فرا طبیعی رزونانس متخاصم است که در در تاریخ ۲۲۹ اکتبر ۲۰۱۹ به Oldest House حمله کرد و اداره کنترل فدرال را تا مرز نابودی پیش برد. هیس با نفوذ در رئیس اداره یعنی زاکریا ترنچ قادر شد با استفاده از اسلاید پروژکتور خود […]

برد (The Board) .

برد (The Board)

برد (The Board) که همچنین با نام هرم سیاه (Black Pyramid) شناخته می‌شود، یک موجود برون بعدی یا گروهی از موجودات حاضر در Astral Plane است. برد در فرم یک هرم سیاه وارونه قابل مشاهده است و ظاهرا مسئول انتخاب رئیس اداره کنترل فدرال است. همچنین برد دارای ارتباطاتی با اشیای حامل قدرت در واقعیت […]

پولاریس (Polaris) .

پولاریس (Polaris)

پولاریس (Polaris) یک موجودیت برون بعدی بر پایه رزونانس است که از بُعد Slidescape-36 نشات گرفته است. پولاریس سال‌ها قبل توسط جسی فیدن کشف شد و این موجودیت به جسی و برادرش کمک کرد تا اسلاید پروژکتور را ببندند و به این ترتیب جانشان را حفظ کرد. هفده سال بعد از این ماجرا، جسی همچنان […]

هدرون (Hedron) .

هدرون (Hedron)

هدرون (Hedron) یک موجود برون بعدی نشات گرفته از Slidescape-36 است که به عنوان یک مجرا از رزونانس پولاریس عمل می‌کند. هدرون توسط کاسپر دارلینگ کشف و مورد مطالعه قرار گرفت. دارلینگ با استفاده از آن تقویت‌کننده‌های رزونانس هدرون (HRAها) را ساخت، چیزی که بعدا از اداره کنترل فدرال در برابر هجوم هیس محافظت کرد. […]

Former

Former یک موجود برون بعدی حاضر در Astral Plane است. این موجود با زبانی مشابه با Board صحبت می‌کند و آیتم‌های تغییر یافته مختلفی را کنترل می‌کند. Former پیش از شکست خوردن و محو شدن توسط جسی فیدن سعی داشت با استفاده از آیتم‌های تصاحب کرده‌ی خود پایگاهی را در Oldest House به دست آورد.