ویکی Control

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کاسپر دارلینگ (Casper Darling)

اشتراک‌گذاری

کاسپر دارلینگ

Casper Darling

کاسپر دارلینگ (Casper Darling) Control

سن

دهه‌ی ۵۰ سالگی

پیشه

رئیس پژوهش FBC

وابسته به

اداره کنترل فدرال

بازیگر

متیو پورتا

دکتر کاسپر دارلینگ (Casper Darling) شخصیتی در بازی کنترل است. او رئیس سابق پژوهش اداره کنترل فدرال است.

دارلینگ مسئول نظارت بر پدیده‌های فرا طبیعی بود و به طور خاص روی موجودیتی تحت عنوان Hedron پژوهش می‌کرد، موجودیتی که در بُعد Slidescape-36 از اسلاید پروژکتور کشف شده بود. با از شناسایی شدن تهدید هیس، دارلینگ HRAها را تولید کرد تا از آن‌ها در جهت دفاع از اداره در برابر حملات قریب‌الوقوع استفاده شود.

بیوگرافی دارلینگ

دکتر دارلینگ از ۲۴ سال پیش در اداره کنترل فدرال کار کرده است. او در این دوره رئیس پژوهش اداره و مسئول نظارت بر بخش پژوهش شد. او یکی از اعضای گروه مدیریت شخصی زاکریا ترنچ بود. دارلینگ ویدیوهایی را در جهت کمک به دانشمندان در درک پدیده‌های فرا طبیعی و فعالیت‌های اداره ضبط می‌کرد.

در سال ۲۰۰۲، کاسپر دارلینگ یکی از ماموران اداره به منظور تحقیق روی Ordinary AWE در شهر Ordinary بود. دارلینگ و ترنچ در این سایت موفق به کشف یک شی حامل قدرت تحت نام اسلاید پروژکتور و همین طور یک بچه‌ی توانا به نام دیلن شدند. دیلن به عنوان یک نامزد اصلی (Prime Candidate) تحت مراقبت دارلینگ قرار گرفت و پروژکتور نیز که تنها یک استفاده به نام Slidescape-36 از آن باقی مانده بود به موضوع تحقیقاتی اداره تبدیل شد. گروه دارلینگ با وجود تلفات بسیار اما موفق به بازیابی یک موجودیت فرا طبیعی از اسلاید پروژکتور شد که این موجودیت Hedron نام داشت.

زمانی که دیلن ناپایدار شد و شروع به ماموران اداره کرد، دارلینگ سرانجام او را شکست داد و دلین به سلول P6 انتقال پیدا کرد. مدتی بعد وقتی دارلینگ از تهدید هیس مطلع شد شروع به توسعه تقویت‌کننده‌های رزونانس هدرون (HRAها) کرد تا به این وسیله از ماموران اداره در برابر تهدیدها محافظت کند. زمانی که زاکریا ترنچ در تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۱۹ هیس را آزاد کرد، دارلینگ با استفاده از یک HRA بزرگ خود را در اتاق Hedorn حبس کرد. موقعیت کنونی او در حال حاضر نامشخص است. دارینگ در یکی از ویدیوهای خود اشاره کرده که او از طریق Hedron واقعیت معمول را ترک کرده است.

صفحات دیگر