ویکی Control

رزونانس (Resonance)

اشتراک‌گذاری

رزونانس (Resonance) یک نیروی مرموز مورد مطالعه توسط اداره کنترل فدرال است که ارتعاشات و فرکانس‌های بین بعدها را اندازه‌گیری می‌کند. رزونانس همانند میدان‌های انرژی در فیزیک استاندارد نیرویی بوده که همیشه وجود داشته اما قابل مشاهده نبوده است. 

کاسپر دارلینگ بعد از کشف یک موجودیت بر پایه رزونانس در Slidescape-36 این تئوری را مطرح کرد که رزونانس می‌تواند عنصر کلیدی تمام پدیده‌های تغییر یافته (رویدادهای دنیای تغییریافته، آیتم‌های تغییر یافته و اشیای حامل قدرت) باشد.

تاکنون دو نیروی رزونانس شناسایی شده‌اند: یکی پولاریس که به واسطه هدرون و جسی فیدن آشکار شد و دیگری هیس که از طریق دیلن فیدن آشکار شد. هر دوی آن‌ها دارای میزانی از ادراک هستند و می‌توانند ماهیت واقعیت را تغییر دهند. هیس به عنوان یک نیروی فاسد و ویروسی نمایش داده شده اما پولاریس رفتار خوب‌تری داشته و در به بشریت و به خصوص جسی فیدن کمک کرده است.