اورزیکستان (Urzikstan)

اورزیکستان

Urzikstan

اورزیکستان (Urzikstan) Call of Duty

موقعیت

اوراسیا، منطقه قفقاز

اشغالگران

نیروی آزادی‌بخش اورزیکستان
القتلا
نیروهای بارکوف (قبلا)

رهبران

رومان بارکوف (۱۹۹۹ تا ۲۰۱۹)
فرح کریم (۲۰۱۹ به بعد)

اورزیکستان (Urzikstan) یک کشور ساختگی در Call of Duty: Modern Warfare است. این کشور در جایی از منطقه‌ی قفقاز واقع شده و با فدراسیون روسیه و گرجستان هم‌مرز است. اورزیکستان یک شبه جزیره در مرز شرقی دریای سیاه است و در دنیای واقعی وجود خارجی ندارد.

تاریخچه

در سال ۱۹۹۹، نیروهای روسی به سرپرستی ژنرال رومان بارکوف به این کشور حمله کردند. بارکوف به سربازان خود دستور داده بود تا رحمی به مردم اروزیستان نکنند.

پس از رویداد فرار از زندان توبرک که در سال ۲۰۰۹ اتفاق افتاد، بسیاری از اسرای جنگی به رهبری فرح کریم اقدام به تشکیل نیروی آزادی‌بخش اورزیکستان کردن که از حمایت حمایت غرب بهره می‌برد. در این زمان عمر سلیمان به جای پیوستن به این گروه شبه نظامی، اقدام به بنیان‌گذاری گروه تروریستی القتلا کرد چرا که مخالف حضور هر نوع عامل خارجی در این کشور بود.