بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شخصیت‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
اوسامو دازای . - سگ‌های ولگرد بانگو

اوسامو دازای

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کارآگاه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مجری مافیا (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%a2%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad\">آژانس کارآگاهی مسلح</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7\">پورت مافیا</a> (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مامورو میانو"}}]}}]}}[/json] اوسامو دازای (Osamu Dazai) عضو آژانس کارآگاهی مسلح و مجری سابق سازمان زیرزمینی پورت مافیا است. او دارای توانایی [link]{"text":"سلب توانایی انسانی"}[/link] است. شخصیت دازای فردی مرموز است، و نیت واقعی او هرگز فاش نمی‌شود مگر اینکه خودش آن‌ها را فاش […]
چویا ناکاهارا . - سگ‌های ولگرد بانگو

چویا ناکاهارا

&nbsp;(قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"گوسفند\"}[/link] (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱۰"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۹"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کیشو تانیاما"}}]}}]}}[/json] چویا ناکاهارا (Chūya Nakahara) عضو پورت مافیا و همچنین شریک سابق دازای در دوقلوهای تاریک است. او یکی از پنج مجری در پورت مافیا است و توانایی او بر سوگ مخدوش نام دارد. شخصیت چویا در ظاهر مردی تند مزاج و نسبتا مغرور و صریح است. او از جنگیدن […]
فیودور داستائفسکی . - سگ‌های ولگرد بانگو

فیودور داستائفسکی

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"رهبر موش‌های خانه مرده"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"عضو زوال فرشته"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d9%85%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%87/\">موش‌های خانه مرده</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d8%b2%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%81%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87/\">زوال فرشته</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱۲ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d8%b3%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%88%d9%86%da%af%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲۴ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d8%b3%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%88%d9%86%da%af%d9%88-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"آکیرا ایشیدا"}}]}}]}}[/json] فیودور داستائفسکی (Fyodor Dostoevsky) رهبر موش‌های خانه مرده و عضو زوال فرشته است. توانایی او [link]{"text":"جنایت و مکافات"}[/link] نام دارد. شخصیت فیودور اغلب اوقات شخصیتی آرام و با اعتماد به نفس دارد. او به نظر از […]
ریونوسوکه آکوتاگاوا . - سگ‌های ولگرد بانگو

ریونوسوکه آکوتاگاوا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"عضو مافیا"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7/\">پورت مافیا</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"خانواده","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d8%ac%db%8c%d9%86-%d8%a2%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%a7%d9%88%d8%a7/\">جین آکوتاگاوا</a> (خواهر کوچکتر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۳ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d8%b3%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%88%d9%86%da%af%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۳ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d8%b3%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%88%d9%86%da%af%d9%88-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کنشو اونو"}}]}}]}}[/json] ریونوسوکه آکوتاگاوا (Ryūnosuke Akutagawa) عضوی از پورت مافیا است و دارای یک توانایی به نام [link]{"text":"راشومون"}[/link] است. شخصیت آکوتاگاوا دیدگاهی سیاه و سفید به «بقای شایسته‌ترین‌ها» دارد و مدعی است که افراد ضعیف باید بمیرند و جای خود […]
سیگما . - سگ‌های ولگرد بانگو

سیگما

سیگما (Sigma) عضوی از زوال فرشته و مدیر اسکای کازینو است. شخصیت سیگما احساس مالکیت قوی دارد. او در گفتگویی با تروکو اوکورا در مورد بستن کازینو، از این کار امتناع کرد و اعلام کرد که این شعل زندگی اوست و مشتریانش برای او ارزشمند هستند. او حتی در مواقع بحرانی در مقابل کارکنان خود […]
نیکولای گوگول . - سگ‌های ولگرد بانگو

نیکولای گوگول

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"عضو زوال فرشته"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d8%b2%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%81%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87/\">زوال فرشته</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۵۷ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d8%b3%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%88%d9%86%da%af%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۴۲ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d8%b3%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%88%d9%86%da%af%d9%88-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"تاکهیتو کویاسو"}}]}}]}}[/json] نیکولای گوگول (Nikolai Gogol) عضوی از گروه زوال فرشته است. توانایی او [link]{"text":"اورکت"}[/link] نام دارد. شخصیت گوگول فردی سادیست است و دوست دارد در تئاترهای بزرگ صحبت کند. یکی از ویژگی‌های اصلی او گرایش به طرح سؤالات (اغلب همراه با تهدیدات […]
رانپو ادوگاوا . - سگ‌های ولگرد بانگو

رانپو ادوگاوا

رانپو ادوگاوا (Ranpo Edogawa) عضوی آژانس کارآگاهی مسلح است. با وجود این که او یک کاربر بدون توانایی است اما به عنوان یکی از بهترین کارآگاهان شناخته می‌شود و توسط خودش و سایرین با عنوان «بزرگترین کارآگاه در جهان» شناخته می‌شود. شخصیت رانپو به «توانایی» خود افتخار می‌کند و قادر است هر معمایی را در […]
آتسوشی ناکاجیما . - سگ‌های ولگرد بانگو

آتسوشی ناکاجیما

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کارآگاه"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%a2%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad\">آژانس کارآگاهی مسلح</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d8%b3%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%88%d9%86%da%af%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d8%b3%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%88%d9%86%da%af%d9%88-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"یوتو اومورا"}}]}}]}}[/json] آتسوشی ناکاجیما (Atsushi Nakajima) عضو آژانس کارآگاهی مسلح است و دارای توانایی [link]{"text":"هیولای زیر نور ماه"}[/link] است. شخصیت گذشته‌ی آسیب‌زای آتسوشی بر زندگی روزمره او تأثیر گذاشته است و او با کابوس‌ها، فلاش‌بک‌ها و تک‌گویی‌های درونی درگیر است. او احساس خودارزشمندی بسیار […]
آکیکو یوسانو . - سگ‌های ولگرد بانگو

آکیکو یوسانو

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"نیروی دفاعی، لشکر پیاده‌نظام ۳۵۶ام (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"یو شیمامورا"}}]}}]}}[/json] آکیکو یوسانو (Akiko Yosano) عضو و پزشک شخصی [link]{"text":"آژانس کارآگاهان مسلح"}[/link] است. توانایی او یک توانایی نادر التیام‌دهنده به نام [link]{"text":"نباید بمیری"}[/link] است. شخصیت یوسانو شخصیتی با فضل و وقار دارد. او به خود می‌بالد که هم یک زن قوی و هم یک پزشک تواناست، […]
اوچی فوکوچی . - سگ‌های ولگرد بانگو

اوچی فوکوچی

اوچی فوکوچی (Ōchi Fukuchi) کاپیتان یگان‌های ویژه سگ‌های شکاری است. با این حال، در واقعیت او رهبر یک سازمان تروریستی به نام زوال فرشته است و با نام مستعار کامویی فعالیت می‌کند. فوکوچی صاحب یک توانایی به نام [link]{"text":"شیر آینه"}[/link] است. شخصیت فوکوچی در ظاهر شخصیتی عجیب و غریب و خودستا است. او به مهارت‌ها و شهرت […]
جین آکوتاگاوا . - سگ‌های ولگرد بانگو

جین آکوتاگاوا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"پورت مافیا"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"- مارمولک سیاه"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۵"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۴"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"شینا ناتسوکاوا"}}]}}]}}[/json] جین آکوتاگاوا (Gin Akutagawa) عضو پورت مافیا است و به عنوان یکی از رهبران گردان [link]{"text":"مارمولک سیاه"}[/link] ایفای نقش می‌کند. شخصیت جین به عنوان یک قاتل فردی ساکت و مخفی است. او توسط [link]{"text":"میچیزو تاچیهارا"}[/link] توصیف شده است که می‌تواند مخفیانه پشت سر کسی قرار بگیرد […]
کیوساکو یومنو . - سگ‌های ولگرد بانگو

کیوساکو یومنو

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"عضو مافیا"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7\">پورت مافیا</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲۴"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱۹"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"هاروکا کودو"}}]}}]}}[/json] کیوساکو یومنو (Kyūsaku Yumeno) عضوی از پورت مافیا است. توانایی او دوگرا ماگرا نام دارد. شخصیت اگرچه کیو یک کودک است، اما شخصیتی پیچ‌خورده و سادیستی دارد و از کشتارهایی که دوگرا ماگرا ایجاد می‌کند لذت می‌برد. در حالی که او می‌تواند نقش یک کودک بی‌آزار […]
کیوکا ایزومی . - سگ‌های ولگرد بانگو

کیوکا ایزومی

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7\">پورت مافیا</a> (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۷"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۸"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"سومیره موروهوشی"}}]}}]}}[/json] کیوکا ایزومی (Kyōka Izumi) جدیدترین عضو [link]{"text":"آژانس کارآگاهان مسلح"}[/link] بعد از ترک کردن پورت مافیا است. او دارای توانایی برف شیطان است. شخصیت شخصیت کیوکا در زمان حضورش در پورت مافیا شبیه به یک عروسک بود. او فاقد هر گونه عواطف است و هنگامی که به او […]
دوپو کونیکیدا . - سگ‌های ولگرد بانگو

دوپو کونیکیدا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کارآگاه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"معلم (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%a2%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad\">آژانس کارآگاهی مسلح</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"موسسه شین-تسورویا (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"یوشیماسا هوسویا"}}]}}]}}[/json] دوپو کونیکیدا (Doppo Kunikida) عضو آژانس کارآگاهی مسلح است. او دارای یک توانایی به نام [link]{"text":"شاعر بی‌همتا"}[/link] است. شخصیت کونیکیدا به عنوان یکی از اعضای آژانس کارآگاهی مسلح در مورد شغل خود بسیار حرفه‌ای و کوشا است. برای او، شهرت آژانس بر هر […]
یوکیچی فوکوزاوا . - سگ‌های ولگرد بانگو

یوکیچی فوکوزاوا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"رئیس شرکت"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"محافظ شخصی (قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قاتل (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%a2%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad\">آژانس کارآگاهی مسلح</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"دولت ژاپن (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ریکیا کویاما"}}]}}]}}[/json] یوکیچی فوکوزاوا (Yukichi Fukuzawa) رئیس آژانس کارآگاهی مسلح است. شخصیت همانطور که از رئیس آژانس انتظار می‌رود، فوکوزاوا مردی جدی است که می‌تواند در هر لحظه حتی در مقابل دشمن آرامش خود را حفظ کند. به عنوان یک رهبر، او […]
برام استوکر . - سگ‌های ولگرد بانگو

برام استوکر

برام استوکر (Bram Stoker) عضوی از زوال فرشته است. او دارای یک توانایی بی‌نام عفونتی است. شخصیت برام افراد گستاخ را خوار می‌شمارد. پس از این که هشت سال پیش او به عنوان یک فاجعه قملداد شد، او تصمیم گرفت که دیگر به هم‌نوعان خود اضافه نکند و هیچ علاقه‌ای به پیوستن به طرح فوکوچی […]
میچیزو تاچیهارا . - سگ‌های ولگرد بانگو

میچیزو تاچیهارا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فرمانده [link]{\"text\":\"مارمولک سیاه\"}[/link] (قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"سگ شکاری"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"جاسوس دوجانبه (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7/\">پورت مافیا</a> (جاسوس دوجانبه)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"- [link]{\"text\":\"مارمولک سیاه\"}[/link] (قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d8%b3%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/\">سگ‌های شکاری</a> (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۵ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d8%b3%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%88%d9%86%da%af%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۴ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d8%b3%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%88%d9%86%da%af%d9%88-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"یو هایاشی"}}]}}]}}[/json] میچیزو تاچیهارا (Michizō Tachihara) پنجمین و آخرین عضو واحدهای ویژه سگ‌های شکاری است. او به طور مخفی به عنوان عضو پورت مافیا و رهبر گردان [link]{"text":"مارمولک سیاه"}[/link] فعالیت می‌کند. […]
سایگیکو جونو . - سگ‌های ولگرد بانگو

سایگیکو جونو

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"عوض سگ‌های شکاری"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d8%b3%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/\">سگ‌های شکاری</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۵۷ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d8%b3%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%88%d9%86%da%af%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۴۳ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d8%b3%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%88%d9%86%da%af%d9%88-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"یوکی کاجی"}}]}}]}}[/json] سایگیکو جونو (Saigiku Jōno) عضو واحد ویژه سگ‌های شکاری است و دارای توانایی به نام [link]{"text":"اشک‌های بی‌ارزش"}[/link] است. شخصیت جونو آرام‌ترین و خونسردترین شخصیت واحد سگ‌های شکاری است. با این حال او وقفه و بی‌عدالتی را آسان نمی‌گیرد. او در اولین […]
تروکو اوکورا . - سگ‌های ولگرد بانگو

تروکو اوکورا

تروکو اوکورا (Teruko Ōkura) معاون کاپیتان واحد ویژه سگ‌های شکاری است و دارای توانایی به نام نفس نفس زدن روح است. شخصیت تروکو فردی سخت و خودستا است. او از قدرت و نقش خود در میان سگ‌های شکاری لذت می‌برد. او همین طور بسیار زودرنج است و وقتی عصبانی یا تحریک می‌شود، پرخاشگری می‌کند. جنبه‌ی […]
کویو اوزاکی . - سگ‌های ولگرد بانگو

کویو اوزاکی

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مجری مافیا"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7\">پورت مافیا</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱۷"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱۷"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"آمی کوشیمیزو"}}]}}]}}[/json] کویو اوزاکی (Kōyō Ozaki) یک مجری پورت مافیا و دارای توانایی [link]{"text":"شیطان طلایی"}[/link] است. شخصیت کویو خود را با وقار نگه می‌دارد، اما هیچ تلاشی برای پنهان کردن ماهیت تاریک خود نمی‌کند. در نتیجه‌ی فرار ناموفق او از پورت مافیا، او دچار یک بدبینی افراطی در […]
ایچیو هیگوچی . - سگ‌های ولگرد بانگو

ایچیو هیگوچی

ایچیو هیگوچی (Ichiyō Higuchi) عضوی از پورت مافیا است که تحت فرمان [link]{"text":"ریونوسوکه آکوتاگاوا"}[/link] و به عنوان دستیار و محافظ او فعالیت می‌کند. شخصیت هیگوچی به عنوان یک عضو مافیا، فردی بی‌رحم و بیمناک است و از کشتن اهداف خود ابایی ندارد. وقتی او با دشمن روبرو می‌شود،  اغلب بی‌تفاوت است و نسبت به آن‌ها […]
ساکونوسوکه اودا . - سگ‌های ولگرد بانگو

ساکونوسوکه اودا

ساکونوسوکه اودا (Sakunosuke Oda) عضوی از پورت مافیا بود. او دارای توانایی به نام [link]{"text":"بی‌عیب"}[/link] بود. شخصیت اودا فردی بود که توسط دازای مهربان توصیف شده بود. او خلق و خوی خوبی داشت و از این رو یکی از معدود افرادی در مافیا بود که به ندرت دست به کشتن می‌زد. با وجود این، وقتی […]
جونیچیرو تانیزاکی . - سگ‌های ولگرد بانگو

جونیچیرو تانیزاکی

(خواهر کوچکتر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"توشیوکی تویوناگا"}}]}}]}}[/json] جونیچیرو تانیزاکی (Jun'ichirō Tanizaki) عضو آژانس کارآگاهی مسلح و برادر بزرگتر [link]{"text":"نائومی تانیزاکی"}[/link] است. او دارای توانایی برف نور است. شخصیت تانیزاکی یکی از «متوسط ​​ترین» اعضای آژانس است که مانند سایر اعضا عجیب و غریب یا پر سر و صدا نیست. با این حال، او با شیطنت‌های آن‌ها همراهی […]
کنجی میازاوا . - سگ‌های ولگرد بانگو

کنجی میازاوا

کنجی میازاوا (Kenji Miyazawa) عضو آژانس کارآگاهی مسلح است. او درای توانایی [link]{"text":"شکست‌ناپذیر توسط باران"}[/link] است. شخصیت کنجی اهل یک روستای کوچک است و پسری ساده، بی‌خیال و مهمان‌نواز است که همیشه با لبخند از مردم استقبال می‌کند. به همین دلیل او در بین ساکنان شهر بسیار محبوب است. او نگرش بسیار خوش‌بینانه‌ای دارد و […]
ریورو هیروتسو . - سگ‌های ولگرد بانگو

ریورو هیروتسو

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فرمانده [link]{\"text\":\"مارمولک سیاه\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7/\">پورت مافیا</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"- [link]{\"text\":\"مارمولک سیاه\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۵ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d8%b3%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%88%d9%86%da%af%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۴ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d8%b3%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%88%d9%86%da%af%d9%88-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"آتسوشی اونو"}}]}}]}}[/json] ریورو هیروتسو (Ryūrō Hirotsu) عضوی از پورت مافیا و فرمانده [link]{"text":"مارمولک سیاه"}[/link] است. او دارای توانایی به نام [link]{"text":"سقوط کاملیا"}[/link] است. شخصیت هیروتسو که یک عضو مافیای کهنه کار است و رفتاری آرام و خونسرد دارد و اغلب با […]
فرانسیس اسکات کی فیتزجرالد . - سگ‌های ولگرد بانگو

فرانسیس اسکات کی فیتزجرالد

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"رهبر انجمن تجدید شده"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"رهبر <a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86/\">انجمن</a> (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"انجمن تجدید شده"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86/\">انجمن</a> (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"خانواده","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"زلدا فیتزجرالد (همسر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱۲ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d8%b3%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%88%d9%86%da%af%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱۰ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d8%b3%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%88%d9%86%da%af%d9%88-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"تاکاهیرو ساکورای"}}]}}]}}[/json] فرانسیس اسکات کی فیتزجرالد (Francis Scott Key Fitzgerald) آخرین رهبر سازمان آمریکایی انجمن تا زمان منحل و منشعب شدن آن است. او در حال حاضر انجمن تجدید شده را رهبری می‌کند. نام توانایی […]
کاتای تایاما . - سگ‌های ولگرد بانگو

کاتای تایاما

کاتای تایاما (Katai Tayama) یک دلال اطلاعات است. او عضو سابق آژانس کارآگاهی مسلح است و دارای توانایی به نام فوتون است. شخصیت او مردی مضطرب و عصبی است که به راحتی دچار استرس و بی‌انگیزگی می‌شود. او تمام روز را در اتاق خود دراز می‌کشد و از بیرون رفتن یا برقراری ارتباط با دیگران خودداری […]
موتوجیرو کاجی . - سگ‌های ولگرد بانگو

موتوجیرو کاجی

موتوجیرو کاجی (Motojirō Kajii) عضوی از پورت مافیا است. او یک متخصص انفجار است و دارای توانایی به نام لیموناد است. شخصیت کاجی به اندازه بمب‌های لیمویی اش انفجاری است. او مردی عجیب و غریب، هیجان‌انگیز، و با وسواس شدید به علم و شکل لیمو است. کاجی عادت دارد با یک نوع «رمز» عجیب با […]