بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کوبن سانکتسوکا

اشتراک‌گذاری

کوبن سانکتسوکا

Kōben Sanketsuka

کوبن سانکتسوکا - سگ‌های ولگرد بانگو

وابسته به

اولین نمایش

چپتر ۱۰۰

کوبن سانکتسوکا (Kōben Sanketsuka) یک شلاق است که توسط تروکو اوکورا استفاده می‌شود.

شرح

کوبن سانکتسوکا یک تازیانه اسب است (گاهی اوقات شلاق شکار نامیده می‌شود) که از فولاد ساخته شده است و یک شلاق کوتاه است.

تروکو از کوبن سانکتسوکا برای تحت سلطه قرار دادن دیگران یا به عنوان یک سلاح در جنگ استفاده می‌کند. او با ضربات سریع شلاق باعث سرگردانی آن‌ها می‌شود.

صفحات دیگر