ویکی Borderlands

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

عدن-۶ (Eden-6)

اشتراک‌گذاری
عدن-۶ (Eden-6) Borderlands

جابرهای Eden-6

عدن-۶ (Eden-6) یک سیاره سرسبز و زنده در Borderlands 3 است.

مناطق

Ambermire
The Anvil
Blackbarrel Cellars
The Floating Tomb
Floodmoor Basin
Jakobs Estate
Voracious Canopy

صفحات دیگر