ویکی Borderlands

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

Sanctuary

اشتراک‌گذاری

سنکچوئری

Sanctuary

Sanctuary Borderlands

منطقه

Urban

سفر سریع

ایستگاه پیرس

مکان‌ها متصل

Three Horns - Divide

بازی

Borderlands 2

Sanctuary ناحیه‌ای در Borderlands 2 است. این شهر در سراسر مجموعه Borderlands مورد اشاره واقع شده و مکان اصلی بازی Borderlands 2 است.

Sanctuary شهری ساخته شده در بالای فضاپیمای معدنکاری Dahl است، فضاپیمایی به همین نام که برای استخراج مواد معدنی گرانبها به Caustic Caverns فرستاده شد. زمانی که شرکت دال بعد از عدم موفقیت در سرمایه‌گذاری پاندورا را ترک کرد، فضاپیمای با ارزش خود را رها کردند.

صفحات دیگر