ویکی مدرسه قهرمانانه من

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ادغام‌های کوسه

اشتراک‌گذاری
ادغام‌های کوسه
شوتو تودوروکی، یک نمونه «عالی» از ادغام کوسه

ادغام‌های کوسه (Quirk Marriages) پس از پدیدار شدن کوسه‌ها در جامعه آغاز شد و از نسل دوم و سوم کاربران کوسه دیده شد.

این ادغام‌ها به کوسه‌هایی گفته می‌شود که به واسطه‌ی رابطه‌ی خونی به بچه منتقل می‌شود و ممکن است نتیجه‌ی آن کوسه‌ی پدر، کوسه مادر، یا کوسه‌ای جدید از ترکیب این دو باشد.

شناخته شده‌ترین ادغام کوسه مربوط به شوتو تودوروکی، پسر انجی و ری تودوریکی است. شوتو از کوسه نیمه-سرد نیمه-داغ بهره می‌برد که ترکیبی از کوسه‌های پدر و مادرش است.

صفحات دیگر