بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جوخه اقدام پیشتاز

اشتراک‌گذاری

جوخه اقدام پیشتاز

Vanguard Action Squad

جوخه اقدام پیشتاز - مدرسه قهرمانانه من

رهبر

پیشه

وابسته به

اولین نمایش

مانگا: فصل ۷۲
انیمه: قسمت ۴۱

جوخه اقدام پیشتاز (Vanguard Action Squad) یک گروه ده-نفره از شروران نخبه است که به تازگی به استخدام لیگ شروران درآمده‌اند. آن‌ها در اولین ماموریت خود به جنگلی که حاوی دانش‌آموزان دبیرستان یو.ای. بود حمله کردند. اعضای این گروه به عنوان آنتاگونیست‌های آرک «کمپ تمرین جنگلی» ایفای نقش می‌کنند.

اعضا

صفحات دیگر