مدرسه قهرمانانه من

جوخه اقدام پیشتاز

اشتراک‌گذاری

جوخه اقدام پیشتاز

Vanguard Action Squad

جوخه اقدام پیشتاز مدرسه قهرمانانه من

رهبر

دابی

پیشه

شرور

وابسته به

لیگ شروران

اولین نمایش

مانگا: فصل ۷۲
انیمه: قسمت ۴۱

جوخه اقدام پیشتاز (Vanguard Action Squad) یک گروه ده-نفره از شروران نخبه است که به تازگی به استخدام لیگ شروران درآمده‌اند. آن‌ها در اولین ماموریت خود به جنگلی که حاوی دانش‌آموزان دبیرستان یو.ای. بود حمله کردند. اعضای این گروه به عنوان آنتاگونیست‌های آرک «کمپ تمرین جنگلی» ایفای نقش می‌کنند.