ویکی مدرسه قهرمانانه من

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جدول بیلبورد قهرمانی ژاپن

اشتراک‌گذاری

جدول بیلبورد قهرمانی ژاپن

Hero Billboard Chart JP

جدول بیلبورد قهرمانی ژاپن - مدرسه قهرمانانه من

آرک

آرک قهرمان حرفه‌ای

شرکت‌کننده‌ها

قهرمان‌های حرفه‌ای

نمایش

فصل ۱۸۴ (مانگا)
قسمت ۸۷ (انیمه)

جدول بیلبورد قهرمانی ژاپن رویدادی است که طی آن قهرمان‌های حرفه‌ای ژاپن رتبه‌بندی می‌شوند.

نگاه کلی

در ژاپن قهرمان‌های حرفه‌ای به طور رسمی و بر اساس چند المان از جمله تعداد پرونده‌های رسیدگی شده، محبوبیت عمومی، و سطح مشارکت اجتماعی رتبه‌بندی می‌شوند. کمیسیون امنیت عمومی قهرمانی فعالیت‌های یک سال گذشته قهرمان‌ها را بررسی می‌کند و نتیجه را در قالب یک رتبه‌بندی جدید ارائه می‌کند.

رتبه‌ی بالاتر برای هر قهرمان اعتبار بیشتری به او می‌بخشد و همین موضوع روی انگیزه‌ی تعدادی از آن‌ها تاثیرگذار بوده است. ده قهرمان اول در سراسر ژاپن شناخته شده هستند. همچنین رتبه‌های بالاتر دستمزد بیشتری به همراه دارد و قهرمان‌ها  به این واسطه قادرند آژانس‌های بزرگ‌تری را برای خود بسازند و نفوذ خود را افزایش دهند.

رتبه‌بندی کنونی قهرمان‌ها

بازنشسته
۱
غیرفعال
۱
۲
فعال
۲
۳
فعال
۳
۴
نامعلوم
۴
۵
فعال
۵
نامعلوم
فعال
کراست
۶
۶
مرده
۷
نامعلوم
فعال
وش
۸
نامعلوم
فعال
یوروی موشا
۹
۸
فعال
۱۰
۹
فعال
۱۲
۱۰
فعال
شیشیدو
۱۳
نامعلوم
فعال
مانت لیدی
۲۳
نامعلوم
فعال
فت گام
۵۸
نامعلوم
فعال
منوال
۲۲۲
نامعلوم
فعال
ماندالی
۴۱۱
۳۲
فعال
پیکسی-باب
۴۱۱
۳۲
فعال
تایگر
۴۱۱
۳۲
فعال

منبع

صفحات دیگر