ویکی مدرسه قهرمانانه من

ادغام‌های کوسه

اشتراک‌گذاری
ادغام‌های کوسه
شوتو تودوروکی، یک نمونه «عالی» از ادغام کوسه

ادغام‌های کوسه (Quirk Marriages) پس از پدیدار شدن کوسه‌ها در جامعه آغاز شد و از نسل دوم و سوم کاربران کوسه دیده شد.

این ادغام‌ها به کوسه‌هایی گفته می‌شود که به واسطه‌ی رابطه‌ی خونی به بچه منتقل می‌شود و ممکن است نتیجه‌ی آن کوسه‌ی پدر، کوسه مادر، یا کوسه‌ای جدید از ترکیب این دو باشد.

شناخته شده‌ترین ادغام کوسه مربوط به شوتو تودوروکی، پسر انجی و ری تودوریکی است. شوتو از کوسه نیمه-سرد نیمه-داغ بهره می‌برد که ترکیبی از کوسه‌های پدر و مادرش است.