گوتی ۱۳

گوتی ۱۳

Gotei 13

گوتی ۱۳ - بلیچ

بنیان‌گذار

گنریوسای شیگکونی یاماموتو

مقر

سیریتی، انجمن روح

رهبر

کاپیتان-فرمانده

اعضای ارشد

کاپیتان‌های گوتی ۱۳

وابسته به

انجمن روح؛ گارد سلطنتی
لشکر کیدو؛ اونمیتسوکیدو

هدف

نیروی دفاعی/هجومی انجمن روح

گوتی ۱۳ (Gotei 13) شاخه نظامی اصلی انجمن روح است که بیشتر شینیگامی‌ها بعد از ترک آکادمی شینو به آن ملحق می‌شوند.

تاریخچه

بیشتر تاریخچه گوتی ۱۳ ناشناخته باقی مانده است. این سازمان توسط گنریوسای شیگکونی یاماموتو بنیان شد، کسی که از آغاز به عنوان رهبر آن ایفای نقش کرد.

اولین نسل از گوتی ۱۳ شامل یاماموتو، یاچیرو اونوهانا و یازده کاپیتان دیگر بود. بنا بر گفته‌ی شونسوی کیوراکو این نسل قدرتمندترین نسخه از گوتی ۱۳ بوده است.

بنا بر گفته‌ی یهاواچ، گوتی ۱۳ در ابتدا نامش تنها «مدافعان» بود و متشکل از گروهی بی‌رحم از قاتلان بود. اشاره شده است که گوتی ۱۳ بعد از انحلال کویینسی متحول شد و به سمت صلح و عدالت جویی روی آورد.

سازمان

گوتی ۱۳ شامل سیزده دسته یا لشکر است. این سازمان توسط مقامی تحت عنوان کاپیتان-فرمانده رهبری می‌شود که بر تمام امور اختیار دارد و رهبر علی گوتی محسوب می‌شود. این مقام تنها در برابر ۴۶ مرکزی پاسخگو است، شاخه‌ای که جانشین کاپیتان-فرمانده را بعد از مرگ نیز انتخاب می‌کند.

کاپیتان مقام قدرتمند دیگری است که وظیفه‌ی رهبری یکی از دسته‌های سیزده‌گانه را بر عهده دارد. آن‌ها از احترام بالایی در انجمن روح برخوردار هستند و وضعیتی مشابه با رهبران نیروهای کیدو و اونمیتسوکیدو دارد. افراد با سه روش می‌توانند به این مقام دست پیدا کنند که شامل آزمون تخصصی کاپیتانی، پیشنهاد شخصی، و اثبات در مبارزه است.

نایب یا ستوان دومین جایگاه پر اهمیت در یک دسته است. نایب‌ها به عنوان افسران اجرایی دسته‌ی خود فعالیت می‌ککند و به طور روزانه بر عملیات‌ها نظارت دارند. آن‌ها اغلب تنها قادر به استفاده از شیکای زانپاکوتوی خود هستند اما همچنین دومین جایگاه قدرتمند را در دسته دارند. آن‌ها در شرایط خاص به عنوان کاپیتان جایگزین نیز ایفای نقش می‌کنند.