ویکی حمله به تایتان

مسیر (Path)

اشتراک‌گذاری

مسیر

Path

مسیر (Path) حمله به تایتان

نام ژاپنی

میچی (道)

هدف

اولین نمایش

انیمه: فصل ۲، قسمت ۱۰

مسیر (Path) مجراهایی هستند که تمام تایتان‌ها و مطیعان یمیر را به هم متصل می‌کند.

نگاه کلی

تصور مسیرها از از آنجا نشات گرفته است که نه تایتان پس از مرگ و بدون آن که توسط کسی خورده شوند، قدرتشان به شکل تصادفی به یکی از بچه‌های مطیعان یمیر انتقال پیدا می‌کند، و آن بچه ممکن است هیچ رابطه خونی با فرد حامل قدرت تایتان نداشته باشد. این موضوع باعث شده تا باور بر این باشد که مطیعان یمیر توسط چیزی نامرئی به هم متصل هستند، چیزی آن‌ها آن را مسیرها می‌نامند.

مسیرها می‌تواند حامل مواردی مثل خاطرات دیگر مطیعان یمیر، گوشت و استخوان آن‌ها برای شکل گرفتن بدن یک تایتان باشند.

مسیرها همچنین فراتر از فضا و زمان هستند. این موضوع وقتی ثابت می‌شود که ارن کروگر خاطراتی از میکاسا آکرمن و آرمین آرلرت را به یاد آورد، کسانی که در زمان زیست کروگر هنوز به دنیا نیامده بودند.