بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جلاد جهنم (Executioner from Hell)

اشتراک‌گذاری

جلاد جهنم

Executioner from Hell

جلاد جهنم (Executioner from Hell) حمله به تایتان

نام ژاپنی

جیگوکو نو شوکینین (地獄の処刑人)

هدف

کشتن تایتان‌ها

استفاده توسط

دسته دیدبانی

اولین نمایش

OVA هشتم

جلاد جهنم (Executioner from Hell) یک وسیله بزرگ است که به منظور کشتن تایتان‌ها بدون دخالت سربازان یا استفاده از توپ‌ها ساخته شده است.

این وسیله ابداع شده توسط هانجی اولین بار در دروازه جنوبی ناحیه تروست نصب شد. قابلیت سخت شدن فرم تایتانی ارن یگر برای ساخت بنای این وسیله مورد نیاز بود. ارن با دیدن موفقیت این جلاد تصمیم گرفت تا برای ساخت تعداد بیشتری از آن کمک کند، حتی با وجود این که قدرت سخت شدن او را تضعیف می‌کرد.

صفحات دیگر