ویکی Assassin’s Creed

کسگوواسه (Kesegowaase)

اشتراک‌گذاری

کسگوواسه

Kesegowaase

کسگوواسه (Kesegowaase) Assassin’s Creed

تولد

۱۷۳۰
قلمرو Wolastoqiyik، کانادا، فرانسه نو

مرگ

۳ نوامبر ۱۷۵۷
آلبانی، نیویورک، آمریکای بریتانیا

وابسته به

ارتش فرانسه
اساسین‌ها
- انجمن مستعمراتی

صداپیشه

دنی بلانکو-هال

کسگوواسه (Kesegowaase - متولد ۱۷۳۰) یک بومی از قبیله Wolastoqiyik و عضو انجمن برادری مستعمراتی اساسین‌ها بود.

در سن جوانی او همراه با دیگر اعضای قبیله‌اش به عنوان مزدور به ارتش فرانسه خدمت می‌کرد. بعد از دیدار با منتور آکیلیز داونپورت، او به انجمن مستعمراتی پیوست. اساسین‌ها به واسطه کسگوواسه متحدانی درون قبیله‌های وابسته به فرانسه پیدا کردند.

بعد از بروز جنگ میان فرانسوی‌ها و سرخپوستان، آکیلیز به کسگوواسه و لیام اوبرایان سپرد تا جورج مونرو، یک افسر ارتش بریتانیا و عضو فرقه تمپلار را از بین ببرند، کسی که حامل دستخط پیشرو بود. در آگوست سال ۱۷۵۷ بعد از محاصره قلعه ویلیام هنری، مونرو تسلیم فرانسوی‌ها و نیروهای بومی شد.

کسگوواسه به بومیان زیر دست خود دستور داد تا نیروهای بریتانیایی را قتل عام کنند. با عدم موفقیت آن‌ها در کشتن مونرو در این کشتار، کسگوواسه افرادش را صف‌آرایی کرد و به آلبانی حمله کرد. در همین حین لیام اقدام به کشتن مونرو کرد و کسگوواسه در نبرد نهایی با متحد سابق خود، شی کورمک در سال ۱۷۵۷ کشته شد.