بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پروژه آنیموس

اشتراک‌گذاری
پروژه آنیموس - Assassin’s Creed

پروژه آنیموس (Animus Project) یک ابتکار عمل توسط صنایع آبسترگو بود که با هدف کاوش خاطرات ژنتیکی برای کشف اطلاعات در مورد انجمن برادری اساسین و موقعیت قطعه‌های عدن انجام می‌شد. افراد مورد هدف این پروژه توسط دپارتمان کشف و استخراج شناسایی و مهیا می‌شوند.

حداقل از سال ۱۹۸۰ این عملیات به رهبری دکتر وارن ویدیک صورت می‌گرفت و پروژه آنیموس یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آبسترگو در تاریخ خود بوده است.

بعد از مرگ وارن ویدیک، این پروژه تحت رهبری سوفیا ریکین، دختر مدیر عامل آبسترگو یعنی آلن ریکین انجام می‌شد.

صفحات دیگر