بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هل

اشتراک‌گذاری

هل

Hel

هل - Assassin’s Creed

گونه

هل (Hel) یک ایسو بود که بعدا به عنوان الهه جهان زیرین و مرگ در اسطوره‌شناسی نورس مورد احترام قرار گرفت.

بیوگرافی

هل در غاری در زیر یک آبشار درست در جنوب «قلب چوبی» در یوتون‌هایم متولد شد، و فرزند نامشروع رابطه لوکی با معشوقه‌اش انگربودا بود.

نمایش‌ها

  • Assassin's Creed: Valhalla (اولین نمایش)
  • Echoes of History (اشاره شده)
  • Discovery Tour: Viking Age (اشاره شده)
  • Assassin's Creed: Valhalla – Forgotten Myths (اشاره شده)
  • The World of Assassin's Creed Valhalla: Journey to the North – Logs and Files of a Hidden One (اشاره شده)
صفحات دیگر