Assassin’s Creed

هالفدان راگنارسون

اشتراک‌گذاری

هالفدان راگنارسون

Halfdan Ragnarsson

هالفدان راگنارسون - Assassin’s Creed

مرگ

۸۷۷، ایرلند

نژاد

انسان

وابسته به

ارتش بزرگ هیتن
پسران راگنار

هالفدان راگنارسون (Halfdan Ragnarsson) یک رهبر وایکینگ بود که به عنوان یکی از فرمانده‌های ارتش بزرگ هیتن خدمت می‌کرد. این ارتش شامل اسکاندیناوی‌هایی بود که در قرن نهم به آنگلو-ساکسون انگلستان حمله کردند. او بزرگ‌ترین فرزند راگنار لودبروک و همسرش لاگرتا، و برادر ناتنی ایوار، سیگورد، بیورن و اوبا بود. فتوحات هالدان در انگلستان شمالی باعث شد تا او با نام فاتح شمال شناخته شود.

هالفدان همچنین تناسخ ثور، خدای نورس رعد و برق بود.

نمایش‌ها