بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مارکوس

اشتراک‌گذاری

مارکوس

Markos

مارکوس Assassin’s Creed

دوره فعالیت

سال ۴۴۸ تا ۴۲۲ پ.م.
کفالونیا و خیوس، یونان

وابسته به

کاساندرا

صداپیشه

دیمون پاپادوپولوس

حضور در

Assassin's Creed: Odyssey

مارکوس (Markos) یک مرد یونانی بود که در قرن پنجم پیش از میلاد در جزیره کفالونیا زندگی می‌کرد.

او در نقطه‌ای پیش از جنگ پلوپونز با فیبی و کاساندرا آشنا شد. او کاساندرا را زیر پر و بال خود گرفت و برای ثروتمند شدن کاساندرا را وارد درگیری‌هایی کرد، از جمله درگیری با سایکلاپس که یک گردن کلفت محلی بود.

بیوگرافی

مارکوس در سال ۴۴۸ پ.م. کاساندرا را در حالی که بیهوش بود در کفالونیا پیدا کرد. مارکوس با این تفکر که کاساندرا می‌تواند ماموریت‌هایی را برای او انجام دهد پس او را با خود برد و پرورش داد، به طوری که کاساندرا به مزدوری مشهور در جزیره تبدیل شد.

در مقطعی بعد از ترک کاساندرا از جزیره، مارکوس خودش نیز کفالونیا را ترک و به جزیره‌ی خیوس سفر کرد و در آنجا کسب و کار خود را پیگیری کرد. با این حال او در آنجا با مشکل دیگری روبرو شد، سه فرد که با نام سربروس شناخته می‌شدند. او برای رویارویی به آن‌ها از کاساندرا کمک خواست و کاساندرا علیرغم بی‌میلی اما به دوست قدیمی خود باری دیگر کمک کرد.

صفحات دیگر