Assassin’s Creed

فینر

اشتراک‌گذاری

فینر

Finnr

فینر - Assassin’s Creed

دوره فعالیت

قرن نهم، آنگلیای شرقی

نژاد

انسان

وابسته به

وایکینگ‌ها

فینر (Finnr) یک جنگجوی وایکنیگ و از دوستان ایوور بود.

بیوگرافی

در قرن نهم، فینر به ایوور کمک کرد تا آنگلو-ساکسون‌ها و دانمارکی‌ها را برای حمله به قلعه برخ متحد کند و انتقام مرگ فرضی پادشاه آزوالد را بگیرد. آن‌ها پس از رخنه کردن در این قلعه پی بردند که آزوالد زنده است و توسط روود اسیر شده است. بعد از شکست خوردن روود توسط ایوور، آن‌ها آزوالد را آزاد کردند.

نمایش‌ها