بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

فنریر

اشتراک‌گذاری

فنریر

Fenrir

فنریر - Assassin’s Creed

مرگ

۷۵۰۰۰ د.م

گونه

فنریر (Fenrir) یک ایسو زندانی شده توسط اودین بود. این گرگ اسطوره‌ای پسر لوکی و آلیتیا، و برادر یورمونگاند و هل است.

بیوگرافی

فنریر یکی از «فرزندان» لوکیِ ایسو و معشوقه‌اش انگربودا بود که در مقطعی پیش از فاجعه بزرگ توسط اودین زندانی شد. لوکی که از این تصمیم خودسرانه عصبانی شده بود، قصد داشت تا راهی برای کمک کردن به پسرش پیدا کند. با این حال، انگربودا مخالف این کار بود، زیرا می‌دانست که آن‌ها باید رابطه خودشان را برای سیگین، همسر لوکی توضیح می‌دادند و در مورد امنیت فرزندانش ترس داشت. لوکی بعدا برای گرفتن انتقام، پسر محبوب اودین یعنی ​​بالدر را مسموم کرد که منجر به مرگش شد.

نمایش‌ها

  • Assassin's Creed: Last Descendants – Fate of the Gods (اشاره شده)
  • Echoes of Valhalla (اشاره شده)
  • Assassin's Creed Valhalla: Song of Glory (اشاره شده)
  • Assassin's Creed: Valhalla (اولین نمایش)
  • Assassin's Creed: Rebellion – The Ravens' Wound (اشاره شده)
صفحات دیگر