Assassin’s Creed

فنریر

اشتراک‌گذاری
فنریر
مبارزه اودین با فنریر در تصور ایوور

فنریر (Fenrir) یا گرگ فنریس، یک گرگ قوی و افسانه‌ای در اسطوره‌شناسی نورس است. فنریر فرزند لوکی و یک غول یوتون به نام انگربودا، و برادر بزرگ‌تر یورمونگاند، مار میدگارد و هل، فرمانروای هل‌هایم است.

بیوگرافی

فنریر یکی از «فرزندان» لوکیِ ایسو و معشوقه‌اش انگربودا بود که در مقطعی پیش از فاجعه بزرگ توسط اودین زندانی شد. لوکی که از این تصمیم خودسرانه علیه خود عصبانی شده بود، قصد داشت تا اودین را در انظار عمومی به اجبار وا دارد. با این حال، انگربودا مخالف این کار بود، زیرا می‌دانست که آن‌ها باید رابطه خودشان را برای سیگین، همسر لوکی توضیح می‌دادند و در مورد امنیت فرزندان خود ترس داشتند.

لوکی بعدا برای گرفتن انتقام، پسر محبوب اودین یعنی ​​بالدر را در جلوی چشمان پدرش مسموم کرد.

نمایش‌ها

  • Assassin’s Creed: Last Descendants – Fate of the Gods (اشاره شده)
  • Echoes of Valhalla (اشاره شده)
  • Assassin’s Creed Valhalla: Song of Glory (اشاره شده)
  • Assassin’s Creed: Valhalla (اولین نمایش)
  • Assassin’s Creed: Rebellion – The Ravens’ Wound (اشاره شده)