بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شورش زنج

اشتراک‌گذاری

شورش زنج

Zanj Rebellion

شروع

دهه ۸۶۰

پایان

۸۸۳

مکان

خلافت عباسی

نتیجه

پیروزی خلافت

جناح‌ها

جناح اول:
خلافت عباسی
فرقه پیشینیان
جناح دوم:
شورشیان زنج
انجمن برادری پنهان شدگان الموت

شورش زنج (Zanj Rebellion) شورشی علیه خلافت عباسی بود که در اوایل دهه ۸۶۰ شروع شد و سپس از سال ۸۶۹ تا ۸۸۳ به یک شورش تمام عیار تبدیل شد. این شورش به رهبری علی بن محمد، یک مقام سابق عباسی رهبری شد، کسی که به دنبال آزادسازی جمعیت بردگان خلافت بود. این شورش در ابتدا فقط شامل زنج، جمعیتی از مردم بانتو از جنوب شرقی آفریقا می‌شد که به عنوان برده به خلافت عباسی آورده شده بودند. در ادامه قبایل و بردگان مختلف عرب نیز به آن پیوستند. در سال‌های اولیه قیام، علی و شورشیان توسط انجمن برادری الموت یاری شدند، گروهی که در صدد از بین بردن فرقه پیشینیان بود که در دربار عباسیان قدرت داشتند.

نمایش‌ها

صفحات دیگر