بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سابو (Sabu)

اشتراک‌گذاری

سابو (Sabu) یک مدجای و محافظ روستای سیوا بود. در زمان سلطنت بطلمیوس دوازدهم به دنیا آمد و یکی از افراد مخفی از اصل و نسب مدجای بود، مبارزانی نخبه که سوگند یاد کرده بودند تا از مصر و آداب و رسوم آن محافظت کنند. او همسر اهمسه و پدر بایک اساسین است.

مرگ

سابو در تقریبا ۷۰ سال پیش از میلاد توسط بیون (Bion) کشته شد، کسی که دستور گرفته بود تا مدجای را از بین ببرد. سابو قبل از این سرنوشتش رقم بخورد موفق شد جان بایک را نجات دهد. با مرگ او، بایک به آخرین مدجای بازمانده تبدیل شد.

حضور در

Assassin's Creed: Desert Oath

صفحات دیگر