بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

روود

اشتراک‌گذاری

روود

Rued

روود - Assassin’s Creed

دوره فعالیت

قرن نهم، آنگلیای شرقی

نژاد

انسان (وایکینگ)

روود (Rued) یک رهبر وایکینگ بود که در قرن نهم در قلعه برخ در آنگلیای شرقی مستقر بود.

بیوگرافی

روود در مقطعی از اواخر قرن نهم به آزوالد، وارث تاج و تخت آنگلیای شرقی حمله کرد. ایوور که فکر می‌کرد آزوالد کشته شده است موفق به متحد کردن آنگلو-ساکسون‌ها و دانمارکی‌ها شد تا انتقام مرگ فرضی این پادشاه را بگیرد. زمانی که این ارتش به قلعه برخ حمله کرد، این موضوع مشخص شد که آزوالد زنده است و در این قلعه زندانی شده است. روود به همراه گرگ دست‌آموزش یک نبرد شخصی را با ایوور انجام داد که در آن شکست خورد، و به این ترتیب آزوالد رهایی یافت.

نمایش‌ها

صفحات دیگر