بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دیکاستس

اشتراک‌گذاری

دیکاستس (Dikastes) مقامی در اختیار باسیلیوس، قاضی اعظم شهر آتلانتیس بود، کسی که وظیفه‌ی قضاوت را در این قلمرو داشت.

در طول عصر ایسو، آلیتیا به عنوان یک دیکاستس برای پوسایدون خدمت می‌کرد. پس از نابودی آتلانتیس و فاجعه بزرگ، یک اسپارت به نام کاساندرا وارد یک شبیه‌ساز شد که مبتنی بر خاطرات آلیتیا و دیگر ایسوها بود. او در آنجا همچنین نقش دیکاستس را برای پوسایدون بازی کرد و شاهد نسخه‌ای از سقوط نهایی این شهر بود.

صفحات دیگر