ویکی Assassin’s Creed

بلیدینگ افکت

اشتراک‌گذاری
بلیدینگ افکت
ایگل ویژن دزموند، نشانه‌ای از بلیدینگ افکت

اثر خونریزی یا بلیدینگ افکت (Bleeding Effect) اشاره به اختلالی دارد که طی آن خاطرات ژنتیکی اجداد یک فرد با خاطرات خود فرد شروع به تداخل می‌کند. در موارد شدیدتر، این شرایط باعث شکست ذهنی می‌شود.

متدوال‌ترین منشا این وضعیت مرتبط با استفاده پیش از حد از ماشین مجازی آنیموس است که فرد سعی دارد خاطرات ژنتیکی جد خود را به شکل کنترل شده مشاهده کند. لوسی استیلمن این اختلال را مشابه با «فرمی از اختلالات چند شخصیتی و هذیان» توصیف کرده کرده است.

صفحات دیگر