ویکی Assassin’s Creed

ایگل ویژن

اشتراک‌گذاری
ایگل ویژن
الطائر در حال استفاده از ایگل ویژن

دید عقاب یا ایگل ویژن (Eagle Vision) که توسط اساسین‌های وایکینگ با عنوان دید اودین شناخته می‌شود، یک درک فرا طبیعی یا «حس ششم» است که در نتیجه‌ی پیوند نژادی انسان‌های باستانی و ایسو شکل گرفته است. در میان نژاد ایسو این حس ششم به طور کامل قابل دسترس بود و با عنوان بصیرت (Knowledge) شناخته می‌شد.

اگرچه هر انسانی پتانسیل استفاده از این قابلیت را با تمرینات بسیار طولانی دارد، اما افراد نادری هستند که دارای ژن‌های پیشرویی در این زمینه هستند.

افرادی که از این موهبت برخوردارند قادر هستند به طور غریزی وضعیت افراد و اشیا را نسبت به خودشان حس کنند و این وضعیت از طریق یک هاله‌ی رنگی در اطراف افراد یا اشیا مشخص می‌شود. هاله‌ی قرمز رنگ نشانه دشمنان یا خون، آبی نشانه متحدان، سفید نشانه منبع اطلاعات یا نقاط مخفی، و طلایی نشانه اهداف یا اشیای برجسته است. با این حال دزموند مایلز در ابتدا از وابسته بودن لوسی استیلمن به فرقه تمپلار آگاهی نداشت که این موضوع نشان می‌دهد ایگل ویژن می‌تواند دارای خطا باشد.

فردی که ایگل ویژن را فرا گرفته است می‌تواند آن را به یک نسخه پیشرفته‌تر نیز تکامل دهد. در این وضعیت تمام حواس فرد تقویت می‌شود، و به او اجازه می‌دهد تا صدای ضربان قلب یک هدف را در یک ناحیه بشنود، و حتی مسیر یک هدف را پیش‌بینی کند. برخی از افراد گونه‌های عجیبی از این حس را در خود توسعه داده‌اند و برای نمونه قادر به تشخیص دروغ یا حقیقت حرف‌ها هستند.