ویکی Assassin’s Creed

ایوار بونلیس

اشتراک‌گذاری

ایوار بونلیس

Ivarr the Boneless

ایوار بونلیس - Assassin’s Creed

مرگ

حوالی سال ۸۷۳، شروپشایر

نژاد

انسان

وابسته به

ارتش بزرگ هیتن
پسران راگنار

ایوار بونلیس (Ivarr the Boneless) که همچنین با نام ایوار راگنارسون شناخته می‌شود، یک رهبر وایکینگ بود که در قرن نهم به آنگلو-ساکسون انگلستان حمله کرد. او پسر رانگنار لوبروک و برادر اوبا و هالفدان بود. ایوار در زمان حضورش در جزایر بریتانیا تعداد زیادی از پادشاهان را کشت و نام «شاه کش» را به خود داد.

بعد از محاصره قلعه کاستو و اعدام وحشیانه رودری بزرگ توسط او، ایوار برای ایوور فاش کرد که او کیولبرت را به قتل رسانده است، که این موضوع باعث خشم ایوور شد. در مبارزه میان این دو او توسط ایوور به شدت مجروح شد.

نمایش‌ها