Assassin’s Creed

اوبا راگنارسون

اشتراک‌گذاری

اوبا راگنارسون

Ubba Ragnarsson

اوبا راگنارسون - Assassin’s Creed

تولد

حوالی ۸۰۰، سوئد

مرگ

ژانویه ۸۷۸، همتانسیر

نژاد

انسان

وابسته به

ارتش بزرگ هیتن
پسران راگنار

اوبا راگنارسون (Ubba Ragnarsson) یک وایکینگ بود که به عنوان یکی از فرمانده‌های ارتش بزرگ هیتن خدمت می‌کرد. این ارتش شامل اسکاندیناوی‌هایی بود که در قرن نهم به آنگلو-ساکسون انگلستان حمله کردند.

پس از مرگ پدرش و رهبر وایکینگ‌ها یعنی راگنار لودبروک به دست آیدلا نورتومبریا، اوبا به همراه برادرانش ایوار و هالفدان در انگلستان باقی ماند تا از پادشاهی‌های آنگلو-ساکسون انتقام بگیرد.

نمایش‌ها