بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

افور

اشتراک‌گذاری

افورها (Ephors) جمعی از اشراف و پیشه‌وران اسپارت بودند که در لاکونیا قدرت را با دو پادشاه اسپارت شریک بودند. آن‌ها در واقع ناظران دو پادشاه بودند و در صورت نیاز قادر به غزل و تبعید آن‌ها بودند.

در حوالی سال ۴۲۵، زمانی که مشخص شد پوسانیاس اسپارت یکی از عاملان فرقه‌ی کاسموس است، افورها اقدام به تبعید او کردند.

حضور در

صفحات دیگر