بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

استو

اشتراک‌گذاری

استو

Stowe

استو - Assassin’s Creed

دوره فعالیت

قرن نهم، لندن آنگلو-ساکسون

نژاد

انسان

استو (Stowe) یک آنگلو-ساکسون بود که در قرن نهم به عنوان یک رئیس ناحیه در لندن غربی خدمت می‌کرد.

بیوگرافی

استو فرزند یک مهاجر مراکشی بود که در لوندنویچ بزرگ شد و توسط گروهی از کشیشان پرورش یافت و کتاب مقدس مسیح را آموخت. در این زمان استو ظرفیت‌های بالایی از خود نشان داد که نظر فرماندار شهر یعنی تریگر را جلب کرد، و از این رو او به عنوان یک رئیس ناحیه فعال شد.

در مقطعی استو با یک وایکینگ به نام ایوور وارینسدوتیر آشنا شد که قصدش توافقی صلح‌آمیز میان لندن و ریونستروپ بود. در مقطع استو که شاهد صلح‌طلبی ایوور بود، ترتیب ملاقات او با تریگر را داد.

نمایش

صفحات دیگر