Assassin’s Creed

استنتور

اشتراک‌گذاری

استنتور (Stentor) یک افسر اسپارت در قرن پنجم پیش از میلاد و پسرخوانده‌ی نیکولاس بود.

بیوگرافی

در سال ۴۳۱ پ.م. او در کنار پدرش هنگام محاصره مگاریس مبارزه کرد. در همین کمپین او با کاساندرا دیدار کرد، کسی که نادانسته دخترخوانده‌ی نیکولاس بود.

استنتور بعدها در سال ۴۲۹ پ.م. و در بویوتیا به عنوان مقام پولمارچ به ارتش اسپارت پیوست، و وظیفه‌ی تصاحب این منطقه را بر عهده داشت.

حضور در