بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آیتا

اشتراک‌گذاری

آیتا

Aita

آیتا - Assassin’s Creed

فعالیت

دوران ایسو

نژاد

آیتا (Aita) یک عالم ایسو و همسر جونو بود. او عضوی از ایلومینات و یکی از ذهن‌های درخشان تمدن خود بود. آیتا یک رصدخانه را روی جزیره‌ای ساخت که این جزیره بعدها جامایکا نام گرفت. عملکرد این رصدخانه نظارت بر قطعات عدن بود. آیتا در سال‌های جنگ میان انسان و ایسو، داوطلب شد تا در اقدام بحث‌برانگیز همسرش برای نجات نژاد خود شرکت کند، اقدامی که طی آن هشیاری آیتا باید به یک بدن مصنوعی انتقال پیدا می‌کرد.

با این حال این آزمایش شکست خورد و ذهن آیتا شکننده شد و در بدن خودش به دام افتاد. جونو که قادر به درمان او نبود، آیتا را از بین برد اما قبل از آن، ماده ژنتیکی او را حفظ کرد تا از آن در ساخت تناسخ‌های تحت نام سیج‌ها استفاده کند و از این طریق آیتا را برای هزاران سال جاودانه نگه دارد.

نمایش‌ها

  • Assassin's Creed III (اولین نمایش)
  • Assassin's Creed IV: Black Flag (اشاره شده)
صفحات دیگر