بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آلیتیا

اشتراک‌گذاری

آلیتیا

Aletheia

آلیتیا - Assassin’s Creed

مرگ

۷۵۰۰۰ د.م (۲۳۰۶ عصر ایسو)

گونه

آلیتیا (Aletheia) یک ایسو و دیکاستس از آتلانتیس در زمان جنگ انسان و ایسو بود. بر خلاف بیشتر ایسوهایی که خدای برده‌های انسانی خود بودند، او تبدیل به یک تجسم از حقیقت شد و توسط مردم خودش دفع شد.

با این حال او بعدا به عنوان معشوقه لوکی آسگاردی، سه فرزند به نام‌های فنریر، یورمونگاند و هل را به دنیا آورد.

بعدها وقتی او متحمل یک جراحت مرگبار شد، قبل از مرگش، لوکی هوشیاری او را درون عصای هرمس تریسمجیستوس حفظ کرد تا بتواند روزی با نگهدارنده این عصا تعامل داشته باشد و به حامل این عصا در سفرش کمک کند. آلیتیا همچنین چندین تجسم را از خودش روی پروژه اولیمپوس ضبط کرد و آن‌ها را در دروازه‌ای به شهر گمشده ذخیره کرد. آلیتیا همچنین برای این که نحوه استفاده از این عصا را به کاساندرا یاد بدهد، چند شبیه‌ساز را بر اساس خاطرات خودش در زمانی که دیکاستس آتلانتیس بود، ایجاد کرد.

صفحات دیگر