بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آزوالد

اشتراک‌گذاری

آزوالد

Oswald

آزوالد - Assassin’s Creed

دوره فعالیت

قرن نهم، آنگلیای شرقی

نژاد

انسان

وابسته به

پادشاهی آنگلیای شرقی

آزوالد (Oswald) یک پادشاه آنگلو-ساکسون بود که در دوره‌ای که آنگلیای شرقی توسط دانمارکی‌ها اشغال شده بود، بر این سرزمین حکمرانی می‌کرد.

بیوگرافی

آزوالد در مقطعی از سلطنتش قرار بود با یک وایکینگ به نام والدیس ازدواج کند. با این حال قبل از این که برنامه‌های این پیوند انجام شود، او توسط یک سردسته وایکنیگ به نام روود اسیر شد و در قلعه برخ زندانی شد. او بعدا توسط ایوور که آنگلو-ساکسون‌ها و دانمارکی‌ها را متحد کرده بود، آزاد شد. پس از آن او به المنهم بازگشت تا مراسم تاج‌گذاری و ازدواجش با والدیس را انجام دهد.

نمایش‌ها

صفحات دیگر