ویکی خانواده آدامز

ومپایرها

اشتراک‌گذاری
ومپایرها

ومپایرها (Vampires) که در واقع مرده هستند، نوعی طردشده هستند. آن‌ها بدون هیچ مشکلی در روز روشن می‌توانند بیرون بروند، با این حال نیاز به عینک‌های آفتابی دارند. همچنین آن‌ها به سیر حساسیت دارند.

طول عمر ومپارها ناشناخته است اما ممکن است تا سیصد سال عمر کنند.

ومپایرهای شناخته شده

  • یوکو تاناکا