بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گرگینه

اشتراک‌گذاری
گرگینه
انید در فرم گرگینه کامل خود

گرگینه‌ها (Werewolves) نوعی از طردشدگان هستند. آن‌ها اغلب در فرم انسانی و با خصوصیات جزئی شبیه به گرگ مثل پنجه‌ها هستند. در هنگام ماه‌های خاص، این افراد به شکل گرگینه کامل تبدیل می‌شوند.

گرگینه‌ها پر سر و صدا هستند، و در مدرسه نورمور برای بازگشت به فرم انسانی در قفس‌های لوپن حبس می‌شوند.

در فرهنگ گرگینه‌ها این موضوع مهم است که فرد بتواند تبدیل به گرگ شود تا پس زده نشود و بتواند جفت خود را پیدا کند.

رژیم غذایی گرگینه‌ها شامل مقادیر زیادی گوشت قرمز است، همانطور که نشان داده شد در یک آخر هفته، والدین انید نگران بودند که دخترش به اندازه کافی گوشت قرمز نخورده باشد. همچنین خانواده سینکلر، همراه با سه گرگینه دیگر در حال خوردن غذاهای گوشتی دیده شدند.

گرگینه‌های شناخته شده

صفحات دیگر