ویکی خانواده آدامز

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سایکیک

اشتراک‌گذاری
سایکیک
ونزدی آدامز و خاویر تروپ، دو سایکیک

سایکیک‌ها (Psychics) انسان‌هایی با قدرت‌های مرتبط به ذهن هستند. توانایی‌های آن‌ها شامل دیدن گذشته/حال/آینده، حرکت اجسام با ذهن یا تغییر دادن واقعیت است. سایکیک‌ها یکی از چند نوعی طردشده پذیرفته‌شده در مدرسه نورمور هستند، اگرچه آن‌ها جزئی از گروه‌های اصلی شمرده نمی‌شوند.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

  • تجسم‌های ذهنی: کاربر می‌تواند اطلاعات باقیمانده مرتبط به اشیا (یا افراد) را از گذشته، حال یا آینده مشاهده کند. این مورد برای ونزدی و مورتیشا آدامز نمایش داده شده است. پدر خاویر نیز از این قدرت برخوردار بوده است.
  • تحرک هنری: کاربر می‌تواند هنر را جان‌بخشی و دستکاری کند. این مورد توسط خاویر نمایش داده شده است.
  • تله‌کینزی: قدرت حرکت، دستکاری یا تعامل با اشیا بدون ابزار فیزیکی. این مورد توسط روان نمایش داده شد.
  • دستکاری حیوانات: یوجین اوتینگر می‌تواند رفتار زنبورها را تحت تأثیر قرار دهد و به آن‌ها دستور دهد.
  • خواب‌خوانی (Oneiromancy): قدرت به دست آوردن بینش در مورد یک سوال یا موقعیت از طریق رویا. خاویر این توانایی را دارد.
  • هنر پیشاشناختی: به گفته روان، مادر او پیشگوی قدرتمندی بود که می‌توانست با کشیدن نقاشی آینده را پیشگویی کند.

سایکیک‌های شناخته‌شده

دانستنی‌ها

  • سایکیک‌ها پس از نمایان شدن توانایی‌های خود، ممکن است ناراحتی‌های شدیدی را تجربه کنند. مورتیشا در این مورد به ونزدی هشدار داد که بدون آموزش مناسب، تجسم‌های ذهنی می‌تواند کاربر را به جنون بکشاند. گفته شده است که توانایی تله‌کینزی روان باعث به هم ریختگی ذهن او شده است.
  • به نظر می‌رسد که بینایی تجسم‌های ذهنی در پانزده سالگی رشد می‌کنند، همانطور که در مورد ونزدی و مورتیشا دیده شده است.
  • روان از مادر سایکیک خود به عنوان یک پیشگو یاد می‌کند.
صفحات دیگر