بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تغییرشکل‌دهنده

اشتراک‌گذاری
تغییرشکل‌دهنده
لاریسا ویمز، یک تغییرشکل‌دهنده

تغییرشکل‌دهنده (Shapeshifter) یک نوع طردشده است که همان طور که از نامش پیداست قادر به تغییر شکل دادن به ظاهر یک انسان دیگر است. این توانایی علاوه بر ظاهر شامل تقلید صدای فرد هم می‌شود.

تغییرشکل‌دهنده شناخته شده

صفحات دیگر