ویکی خانواده آدامز

بی‌صورت

اشتراک‌گذاری
بی‌صورت
یک دانش‌آموز بی‌صورت همراه یکی از بستگانش

بی‌صورت یا فیس‌لس (Faceless) نامی غیررسمی برای اشاره به نوعی از طردشده‌ها است. آن‌ها هیچ سیمایی روی صورت‌های خود شامل دهان، بینی و چشم ندارند. با وجود این ظاهرا آن‌ها به خوبی می‌توانند ببینند و نفس بکشند، و با توجه به دیده شدن یک ظرف در دست یکی از آن‌ها احتمالا در خوردن هم مشکلی ندارند.

دانستنی‌ها

  • منشا این نوع طرد شده احتمالا مربتط با نوپرا-بو (Noppera-bō)، شبح بی‌چهره باشد که در ژآپن با عنوان یوکای شناخته می‌شود و شبیه انسان است اما چهره ندارد. آنها اغلب برای ترساندن انسان‌ها فعالیت می‌کنند و از وحشتی که ایجاد می‌کند لذت می‌برند.
صفحات دیگر