ویکی ویچر

تاریخ و فرهنگ

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.

خون ارشد (Elder Blood)

خون ارشد (Elder Blood) که همچنین با عنوان هن آیکار یا ژن لارا شناخته می‌شود، اشاره به خون/ژن‌های مربوط به نسل لارا دورن دارد که حامل جادوی قدرتمندی است. افراد شناخته شده خون ارشد آلوین کالانته سیری ژاک دو الدرزبرگ پاوتا ریانون فعال‌کننده‌ها آدالیا آماوت موریل نهفته کوربت داگوراد فالکا فیونا
خورشید سیاه (Black Sun) .  - ویچر

خورشید سیاه (Black Sun)

خورشید سیاه (Black Sun) اشاره به یک خورشیدگرفتگی دارد که بیشتر با عنوان نفرین خورشید سیاه شناخته می‌شود. این یک پیشگویی بود که توسط جادوگری به نام التیبالد انجام شده بود و ادعا می‌کرد که تمدن بشریت به دست شصت دختر که در زمان این خورشیدگرفتگی یا بعد از آن متولد شده باشند نابود خواهد […]
وایت فراست (White Frost) .  - ویچر

وایت فراست (White Frost)

نوویگارد در زمان عصر وایت فراست سرمای سفید یا شبنم سفید (White Frost) یک رویداد آخرالزمانی است که در کتاب رسالت ایتلین به آن اشاره شده است. بسیاری از مردم تغییرات آب و هوایی را به این پیش‌گویی نسبت داده‌اند. همان طور که اوالاک و نیمو توضیح داده‌اند، وایت فراست یک عصر یخبندان در آینده […]
شکار جادوگر .  - ویچر

شکار جادوگر

شکار جادوگر (Witch hunts) مجموعه‌ای از رویدادهای خونین بود که از سال ۱۲۷۲ تا ۱۲۷۶ ادامه پیدا کرد. در این دوره تعدادی از جادوگران از جمله اعضای کلبه و اعضای سایر سازمان‌ها کشته شدند. بیشتر قربانیان به چوب آویخته شدند و سوزانده شدند یا در طی بازجویی‌ها تا حد مرگ شکنجه شدند. همچنین در این […]
آزمایش‌های ویچر .  - ویچر

آزمایش‌های ویچر

آزمایش‌ها (Trials) فرآیندهایی هستند که با استفاده از ترکیبی از گیاهان مخفی، ترزیقات و تست‌ها ارگانیسم را تغییر می‌دهد. کسانی که از این آزمایش زنده بمانند تبدیل به ویچر می‌شوند و واکنش‌ها و سرعت فرا انسانی پیدا می‌کنند و قابلیت‌هایی مثل دیدن در تاریکی و سایر قابلیت‌ها را دریافت می‌کنند که آن‌ها را به شکارچیان […]

آشوب (Chaos)

آشوب یا هرج و مرج (Chaos) در دنیای ویچر به نیرویی مهار شده و استفاده شده توسط جادوگران گفته می‌شود. منبع‌ها به طور ذاتی نسبت به این نیروی جادویی حساس هستند اما قادر به یادگیری آن نیستند. گفته شده است که این نیرو پس از پیوستگی گستره‌ها بیشتر در دنیا برجسته شده است. مکان‌هایی که آشفتگی […]
پیوستگی گستره‌ها .  - ویچر

پیوستگی گستره‌ها

پیوستگی گستره‌ها (Conjunction of the Spheres) یک تحول ناگهانی بود که ۱۵۰۰ سال قبل از رویدادهای رمان‌ها، چندجهانی را دستخوش تغییر کرد. این رویداد باعث شد تا موجوداتی غیر طبیعی مثل غول‌ها، گریویرها، و ومپایرها وارد بعد اصلی دنیای ویچر شوند. این شکاف‌ها با برخورد تعداد زیادی از قملروهای مختلف ایجاد شد و دنیا را […]